Přeskočit na obsah
Domů » Horké novinky » Zákonodárci EU schválili návrh, podle kterého musí banky dodržovat přísné kapitálové požadavky pro obchodování s kryptoměnami

Zákonodárci EU schválili návrh, podle kterého musí banky dodržovat přísné kapitálové požadavky pro obchodování s kryptoměnami

Zákonodárci v Evropském parlamentu odhlasovali návrh zákona, který vyžaduje, aby banky při obchodování s kryptoměnami dodržovaly přísné kapitálové požadavky. Novela navrhovala, aby banky na expozice vůči kryptoaktivům uplatňovaly rizikovou váhu ve výši 1 250 %, což znamená, že banky musí být schopny pokrýt celou částku kapitálovými rezervami a nesmí získat pákový efekt. Toto procento představuje nejvyšší úroveň sekuritizace navrženou v rámci reforem Basel III stanovených Basilejským výborem pro bankovní dohled. V návrhu zákona se rovněž uvádí, že Evropská komise by měla přezkoumat, zda je zapotřebí zvláštní obezřetnostní režim pro kryptoaktiva, a případně přijmout legislativní návrh. Basilejský výbor se sídlem ve Švýcarsku vydal v prosinci zprávu, která obsahuje pokyny, jak by banky měly řídit expozici vůči digitálním aktivům. Tvůrci politik v EU budou nadále odkazovat na práci Basilejského výboru, aby zajistili, že banky budou při nakládání s kryptoměnami dodržovat přísné kapitálové požadavky.