Přeskočit na obsah
Domů » Horké novinky » Zakladatel FTX SBF: Nehodí se pro lidstvo?

Zakladatel FTX SBF: Nehodí se pro lidstvo?

Nedávno byl do vězení poslán zakladatel FTX, burzy kryptoměnových derivátů. Důvodem bylo jeho zapojení do podvodného schématu, které manipulovalo s trhem kryptoměn. Zakladatel byl kvůli svému zapojení do schématu shledán nezpůsobilým k lidské činnosti.

Podvodné schéma zahrnovalo manipulaci s trhem kryptoměn, kterou prováděl zakladatel a jeho společníci. K manipulaci s trhem používali různé taktiky, například spoofing, wash trading a manipulaci s trhem. Tyto taktiky byly používány k umělému navyšování cen určitých kryptoměn, což vedlo k tomu, že zakladatel a jeho společníci na tomto schématu vydělali.

Zakladatel byl shledán vinným z podvodného schématu a byl odsouzen k trestu odnětí svobody. Byl také shledán nezpůsobilým k lidské činnosti kvůli své účasti na tomto schématu. To je připomínka pro všechny uživatele kryptoměn, aby si byli vědomi možných rizik spojených s investováním do kryptoměn.