Přeskočit na obsah
Domů » Horké novinky » Státní politika pro ochranu spotřebitelů finančních produktů a služeb zajišťuje transparentnost, spravedlivé chování a práva spotřebitelů.

Státní politika pro ochranu spotřebitelů finančních produktů a služeb zajišťuje transparentnost, spravedlivé chování a práva spotřebitelů.

Stát navrhl politiku, která má zajistit ochranu spotřebitelů finančních produktů a služeb. Tato politika zajistí transparentnost, spravedlivé a řádné chování na trhu a spravedlivé, přiměřené a účinné řešení sporů finančních spotřebitelů. Je navržena tak, aby odpovídala osvědčeným celosvětovým postupům. Politika rovněž zajistí, aby spotřebitelé měli přístup k vhodným mechanismům řešení sporů. Spotřebitelům budou poskytnuty nezbytné informace, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o svých finančních produktech a službách. Kromě toho tato politika zajistí, aby se spotřebiteli bylo zacházeno spravedlivě a aby byla respektována jejich práva. Politika dále zajistí, aby finanční instituce nesly odpovědnost za své jednání a aby bylo řešeno jakékoli porušení politiky. Cílem této politiky je zajistit ochranu spotřebitelů finančních produktů a služeb a ochranu jejich zájmů.